დაგვიკავშირდით
დუმბაძის 44, რუსთავი, 3700,
info@mssolutions.ge
ტელ: +995 598 89 27 37

დამხმარე გვერდი

ადმინისტრატორებისთვის
ვიდეოს ნახვა
ვიდეოს ნახვა
ვიდეოს ნახვა

მონაცემთა ბაზების ატვირთვა და გამართვა

ცხრილზე მუშაობის დაწყება და საწყისი პარამეტრები

შეზღუდვების დაყენება - ცხრილი

ვიდეოს ნახვა
ვიდეოს ნახვა
ვიდეოს ნახვა

საათობრივი დატვირთვის შეტანა - ცხრილი

გადახდების მოდული - ზოგადი მიმოხილვა და გადახდის გეგმების შექმნა

გადახდების მოდული - გადახდების აღრიცხვა

მასწავლებლებისთვის
ვიდეოს ნახვა
ვიდეოს ნახვა
ვიდეოს ნახვა

EduPage ანგარიშში შესვლა

კურსების შექმნა

ნიშნებისა და დასწრებების დაწერა

ვიდეოს ნახვა
ვიდეოს ნახვა
ვიდეოს ნახვა

მასალების შექმნა და მათი მინიჭება

ტესტების შექმნა და მინიჭება

ინტერაქტიული გაკვეთილების შექმნა

ვიდეოს ნახვა
ვიდეოს ნახვა
ვიდეოს ნახვა

როგორ გავაგზავნოთ დავალებები, ისე რომ მოსწავლეებმა შეძლონ ნაშრომის გადმოგზავნა

თემატურ-კალენდარული გეგმების (სილაბუსების) შექმნა და მოდულის მიმოხილვა

Zoom და Google Meet ონლაინ გაკვეთილების ჩატარება EduPage პლატფორმის დახმარებით

ვიდეოს ნახვა
ვიდეოს ნახვა
ვიდეოს ნახვა

ონლაინ გაკვეთილების ჩატარება EduPage პლატფორმიდან - FCC და სხვა პლატფორმების Meeting ლინკებით

ვიდეო / აუდიო კონფერენციის შექმნა კომპიუტერით (FreeConferenceCall)

ვიდეო / აუდიო კონფერენციის შექმნა ტელეფონით (FreeConferenceCall)

ვიდეოს ნახვა
ვიდეოს ნახვა
ვიდეოს ნახვა

EduPage სტანდარტების მიმოხილვა და მასალების ორგანიზება

ვიდეო / აუდიო კონფერენციის შექმნა კომპიუტერით (FreeConferenceCall)

ვიდეო / აუდიო კონფერენციის შექმნა ტელეფონით (FreeConferenceCall)

მოსწავლეებისა და მშობლებისთვის
ვიდეოს ნახვა
ვიდეოს ნახვა
ვიდეოს ნახვა

საშინაო დავალებებისა და ტესტების ნახვა და შესრულება მოსწავლეებისა და მშობლების ანგარიშით, PC

საშინაო დავალებებისა და ტესტების ნახვა და შესრულება მოსწავლეებისა და მშობლების ანგარიშით, ტელეფონით

ინტერაქტიულ გაკვეთილებთან დაკავშირება მოსწავლის ან მშობლის ანგარიშით. კომპიუტერიდან

ვიდეოს ნახვა
ვიდეოს ნახვა
ვიდეოს ნახვა

ინტერაქტიულ გაკვეთილებთან დაკავშირება მოსწავლის ან მშობლის ანგარიშით, ტელეფონით

როგორ დავუკავშირდეთ მასწავლებლის მიერ შექმნილ ვიდეო/აუდიო კონფერენციას მობილური კომპიუტერით?

როგორ დავუკავშირდეთ მასწავლებლის მიერ შექმნილ ვიდეო/აუდიო კონფერენციას მობილური ტელეფონით?