დაგვიკავშირდით
დუმბაძის 44, რუსთავი, 3700,
info@mssolutions.ge
ტელ: +995 598 89 27 37
Back

დამხმარე გვერდი

ადმინისტრატორებისთვის

მონაცემთა ბაზების ატვირთვა და გამართვა

ცხრილზე მუშაობის დაწყება და საწყისი პარამეტრები

შეზღუდვების დაყენება - ცხრილი

საათობრივი დატვირთვის შეტანა - ცხრილი

გადახდების მოდული - ზოგადი მიმოხილვა და გადახდის გეგმების შექმნა

გადახდების მოდული - გადახდების აღრიცხვა

ნიშნების წიგნის პარამეტრების გასწორება და მორგება - EduPage

SmartBox დაშვებისა და აღრიცხვის სისტემის გამართვა და ჩართვა

SmartBox ბარათების / ბრელოკების მიბმა EduPage-ის მომხმარებლებზე

SmartBox პროგრამის გადაყენება დაშვებისა და აღრიცხვის სისტემისთვის

სასადილოს მართვის სისტემის პარამეტრების მიმოხილვა

SmartBox ბარათების / ბრელოკების მიბმა EduPage-ის მომხმარებლებზე

მასწავლებლებისთვის

EduPage ანგარიშში შესვლა

კურსების შექმნა

ნიშნებისა და დასწრებების დაწერა

მასალების შექმნა და მათი მინიჭება

ტესტების შექმნა და მინიჭება

ინტერაქტიული გაკვეთილების შექმნა

როგორ გავაგზავნოთ დავალებები, ისე რომ მოსწავლეებმა შეძლონ ნაშრომის გადმოგზავნა

თემატურ-კალენდარული გეგმების (სილაბუსების) შექმნა და მოდულის მიმოხილვა

Zoom და Google Meet ონლაინ გაკვეთილების ჩატარება EduPage პლატფორმის დახმარებით

ონლაინ გაკვეთილების ჩატარება EduPage პლატფორმიდან - FCC და სხვა პლატფორმების Meeting ლინკებით

ვიდეო / აუდიო კონფერენციის შექმნა კომპიუტერით (FreeConferenceCall)

ვიდეო / აუდიო კონფერენციის შექმნა ტელეფონით (FreeConferenceCall)

EduPage სტანდარტების მიმოხილვა და მასალების ორგანიზება

ვიდეო / აუდიო კონფერენციის შექმნა კომპიუტერით (FreeConferenceCall)

ვიდეო / აუდიო კონფერენციის შექმნა ტელეფონით (FreeConferenceCall)

მოსწავლეებისა და მშობლებისთვის

საშინაო დავალებებისა და ტესტების ნახვა და შესრულება მოსწავლეებისა და მშობლების ანგარიშით, PC

საშინაო დავალებებისა და ტესტების ნახვა და შესრულება მოსწავლეებისა და მშობლების ანგარიშით, ტელეფონით

ინტერაქტიულ გაკვეთილებთან დაკავშირება მოსწავლის ან მშობლის ანგარიშით. კომპიუტერიდან

ინტერაქტიულ გაკვეთილებთან დაკავშირება მოსწავლის ან მშობლის ანგარიშით, ტელეფონით

როგორ დავუკავშირდეთ მასწავლებლის მიერ შექმნილ ვიდეო/აუდიო კონფერენციას მობილური კომპიუტერით?

როგორ დავუკავშირდეთ მასწავლებლის მიერ შექმნილ ვიდეო/აუდიო კონფერენციას მობილური ტელეფონით?