ინტერაქტიული ტელევიზორი შეგიძლიათ გამოიყენოთ, როგორც ინტერაქტიული დაფა. MS Solutions კი ამ პროდუქციის ერთადერთი მომწოდებელია საქართველოში.